Praksis har lukket for tilgang af nye patienter.

______________________________________________________

Influenzavaccination 2018:

Vi vaccinerer for influenza fra 1 oktober.
Det kræver tidsbestilling til vaccination hos vores
sygeplejersker.
Har man tid hos lægen i anden anledning, kan man blive vaccineret samtidig.
Influenzavaccination anbefales og er GRATIS for nedenstående grupper:
-alle over 65 år.
-førtidspensionister.
-personer med kroniske sygdomme
(hjerte, diabetes, lunger, astma, nedsat immunitet)
-personer med svær overvægt (BMI>40)
-gravide som er mere end 12 uger henne.
-samboende med alvorligt syge.

For alle andre koster influenzavaccinationen 185 kr.
Husk sundhedskortet.

For specielle risiko grupper:
Der findes i år en vaccine mod 4 influenzastammer, som er forbeholdt særlige risikogrupper (gravide i 2,3 trimester, kronisk syge under 60 år samt patienter over 60 år med kronisk sygdom og i særlig risiko for følger af influenza at blive vaccineret mod 4 influenzastammer). Der er imidlertid på landsplan begrænset tilgængelighed af denne vaccine og lægehuset har ikke mulighed for at tilbyde den til andre.

 

____________________________________

Vedrørende udskrivning af  cannabis  på recept fra 1.1.18: 

Vi følger retningslinierne udfærdiget af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) som skriver:

“Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive en række nye cannabisprodukter som medicin. Man hører mest om de positive virkninger Forventningerne til forsøgsordningen er høje. De positive enkelthistorier fra pressen handler ofte om andre speciallægers brug af cannabisprodukter, f.eks. i forbindelse med behandling af kræftsygdom, sclerose eller rygmarvsskade. Den praktiserende læges område vil i forsøgsordningen især handle om udskrivning af cannabis for kroniske smerter.

Hvad siger myndighederne om brug af cannabis som smertestillende medicin Lægemiddelstyrelsen skriver: ”De konkrete produkter i forsøgsordningen er ikke nødvendigvis undersøgt, og de mulige bivirkninger på kort og lang sigt er heller ikke tilstrækkeligt kortlagt”. De har vurderet, at det er nervesmerter (såkaldt neuropatiske smerter), lægen kan overveje at behandle med medicinsk cannabis, og at det ikke er relevant ved andre typer smerter.

Patientens sikkerhed vejer tungest – virkninger og bivirkninger dårligt belyst Når man i dag indfører nye behandlinger i sundhedsvæsenet sker det normalt på baggrund af solid viden om effekt og bivirkninger og myndighedernes godkendelser. De cannabisprodukter, som politikerne nu vil have læger til at udskrive og tage ansvar for, er ikke godkendte som lægemidler af myndighederne, hvilket især går ud over sikkerheden for patienten. Effekt: Viden om virkningerne på kroniske nervesmerter er sparsom og af dårlig kvalitet, og den mulige effekt er ubetydeligt svag og ikke dokumenteret ud over tre uger. Bivirkninger: Vi ved at cannabis kan have mange bivirkninger, f.eks. forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

De praktiserende læger frarådes at udskrive cannabis som medicin

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter. I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

Anders Beich        Formand for DSAM- de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab ”

 

 

 

Anette Møller

Anette Møller

Jeg er fra 1958. Vokset op på Mors i Vestjylland, hvor jeg stadig har min familie. Uddannet på Århus Universitet og boede efterfølgende i Skive i en årrække mens jeg tog min videreuddannelse på sygehusene i Skive og Viborg og i en landpraksis i Salling. Bornholm blev en eksotisk mulighed da jeg skulle finde en praksis, familien var med på ideen og vi slog hurtigt rødder på denne skønne ø. Børnene er nu flyttet hjemmefra. Ud over praksisarbejdet er jeg ansat som almenmedicinsk uddannelseskoordinator. I privatlivet finder jeg tid til sport, natur og biavl.
Christina Hundrup

Christina Hundrup

Jeg har været tilknyttet denne praksis siden 2002 først som fast vikar. I 2004 købte jeg Henning Boskovs andel i kompagniskabet. Jeg er uddannet læge i 1994 ved Københavns Universitet, primært på Rigshospitalet og andre Københavnske hospitaler. Min turnusuddannelse har jeg haft i Nordjylland, men herefter er jeg uddannet til almen medicin på Bornholm, hvor jeg har boet siden 1997. Ved siden af mit arbejde i praksis har jeg i en del år været praksis konsulent på Psykiatrisk afdeling Bornholm og sidder i det lokale demens forum. Jeg er født i 1966, privat bor jeg i Rønne med mine 2 store drenge. Min fritid bruger jeg på min familie og venner, samt naturen på Bornholm, og så læser jeg og ser en del film.
Herwig Jensen

Herwig Jensen

Født 1961 i Heide,Tyskland Fik min eksamen fra Københavns Universitet i sommeren 1989 og har været læge i kompagniskabet siden 1999. Jeg kom Bornholm i 1990 da jeg valgte at få min turnus her. Jeg kom fra Rigshospitalet, men arbejdet her tiltalte mig fra start og Rigshospitalet blev ikke savnet. Jeg kendte Bornholm fra en enkelt sommerferie men blev overvældet af at opleve naturen den første sommer jeg tilbragte her. Elise, min kæreste tog turen med hertil. Så kom min ældste til verden, så en til og en til. Jeg kunne få hele min uddannelse til praktiserende læge her på øen, og så var der lige pludselig ingen tvivl om at på Bornholm skulle vi blive. Et trygt sted for børnene at vokse op og et dejligt sted at være.
Iben Høi

Iben Høi

Født 1961. Opvokset på Bornholm. Uddannet på Københavns Universitet,1989. Jeg har arbejdet 2 år på Sjælland, på Holbæk sygehus og Bispebjerg Hospital inden jeg vendte hjem til øen. Jeg er gift med en bornholmer, har to døtre og vi bor på en landejendom. Interesser: dyr, natur og især ridesport.
Du møder hos os også i skranken sekretærene:
Regitze Frederiksen og Rikke Kroager

I skranken eller i egen konsultation kan du møde vores sygeplejesker:
Jeanette Smidt Hansen og Anette Westh
jeanette-sygeplejerske-s Jeanette - Sygeplejerske
regitze-sekretær-sRegitze - Sekretær

Lidt om vores praksis

Vores praksis er en 4-mands kompagniskabspraksis. Kompagniskab betyder at vi er fælles om patienterne samt praksisdriften. Dog har hver af os patienter, der har forløb, som er knyttet til én af os, hvor både vi siger ”min patient” og patienten siger ”min læge”. Vi har dog grundet vores antal, gode muligheder for at vikariere for hinanden under ferie og kurser. Vi har derfor kun meget sjældent -når vi alle sammen har været på kursus, og da vi alle var til samme overenskomstmøde- haft lukkedag for vores praksis. Praksis tæller ca. 6400 patienter, ca. 20% er børn (under 16 år). I turistsæsonen deler vi turisterne med de andre læger i lægehuset efter hvornår på dagen turisterne ankommer.

Praksis’ historie

Lægerne Højen, Kure og Andreasen havde praksis i Krystalgade. Sidst i 60’erne fandt flere af byens læger sammen om at købe en grund i byens udkant. Januar 1973 blev lægehuset indviet. Niels Andreasen var en af idémændene ved lægehusets skabelse. Han var i starten kompagnon sammen med Thomas Thors, Henning Boeskov, og Kirsten Seifert frem til slutningen af 1999, hvor han solgte sin praksis til Herwig Jensen. Kirsten Seifert solgte i 1995 til Anette Møller. Thomas Thors solgte sin andel af praksis til Iben Høi, da han blev borgmester i Rønne. Han blev siden første regionsborgmester på Bornholm, men er nu efter dette gået tilbage til faget som vikar hos os.
Sidste udskiftning er i 2004, hvor Christina Hundrup købte Henning Boeskovs praksisandel.

Praksis har haft uddannelseslæger i mange år og det er vort indtryk at patienterne oftest er glade for ”de unge" læger. Patienterne har i årenes løb mødt Anette N, Claes,Elisabeth,Emma, Eske, Eva, Herwig , Iben ,Jakob, Jesper, Joachim, Jonathan, Kathri, Kirsten , Maria, Nasser , Peer, Pia , Rikke, Sille, Tina, Ulrik, .
Vi har 4 nu medarbejdere. 2 sekretærer: Regitze Frederiksen har været hos os siden 1994. Rikke Kroager kom i 2014. Og 2 sygeplejesker : I 2002 fik vi vores første sygeplejerske, Jeanette Schmidt Hansen. Anette Westh kom i 2015. Begge sygeplejesker har egne konsultationer så alle ugens dage er dækket. Livet som praktiserende læge har udviklet sig meget det er et meget travlt liv og mødes af mange udfordringer – vi var hurtige til at bruge computer siden at blive digitale. Det stigende behov og de øgede arbejdsopgaver har vi forsøgt at møde ved at ansætte og uddanne sygeplejersker. Vi er meget glade for deres hjælp og expertice så sukkersygepatienter og andre patienter med kroniske lidelser vil kunne tale med sygeplejerskerne.
Vi må hele tiden udvikle os og forbedre os. Fagligt gør vi det blandt andet ved at tage på kurser noget vi vægter højt. Vi prøver også løbende at øge tilgængeligheden for patienterne. For nogen år siden havde vi ikke telefonkonsultation om morgenen- nu er det en selvfølge ligesom det er ved at blive en selvfølge for mange at have e-mail adgang til os .

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Til en ALMINDELIG konsultation afsættes normalt højst 15 minutter. Det betyder ikke, at alle konsultationer behøver at optage denne tid. Omvendt kan det være nødvendigt at aftale en ny tid en anden dag, hvis der er mere at tale om  end der er tid til.
Ved AKUTTE konsultationer er der  ikke tid til opfølgning af andre problemer – hverken henvisninger, blodtrykskontroller eller andre lignende ting.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 09.00-12.00 og 13.00-15.00.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11.30-12.00.

Patienter under 15 år skal ledsages af forælder eller værge med mindre andet er aftalt.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her sidder lægerne ved telefonen.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der her  gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling skal helst ske via sekretariatet

Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet 09.00-12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Telefonen er åben for akutte henvendelser indtil kl. 16.00
Husk at fast aftalt medicin kan bestilles via e-mail-medicinbestilling og Du kan benytte e-mail til at laver aftaler

1813

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage bliver Du nu nødt til at kontakte Hovedstadens akutsystem 1813

Kommunikation via internettet

Har vi fået Din emailadresse og hvis vi har givet Dig en adgangskode og brugernavn som vil kunne ses i en email til Dig kan Du under menupunktet “Kontakt klinikken” forny recepter, aftale tider- i begrænset omfang- modtage prøvesvar fra og skrive korte spørgsmål til os. Det kan tage op til 3 hverdage inden vi svarer.

 

Åbningstider til laboratoriet

 • Mandag til torsdag  8.00 – 15.30,
 • Fredag 8.00-12.30
 • hver dag fra  12.30-13.00 er der middagslukket

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan jeg ringe til ved akut sygdom

Ring gerne direkte til lægerne hos os mellem 8.00 og 9.00. Vi har altid holdt tider fri så vi kan se vores patienter akut på samme dag. Når du ringer om morgenen planlægger vi hvad vi gør, og hvornår du kan komme, evt. samme dag. Du kan i telefonen trykke dig videre til den læge du ønsker.

Du kan også ringe til sekretæren alle hverdage fra kl 8.00 til 16.00: Ring til os på 56954321

Helligdage og weekender samt i tiden fra kl. 16.00 til 8.00: Ring til 1813

Hvornår er det bedre at ringe 112?

Ved akutte brystsmerter og generelt ved ambulancekrævende eller akut livstruende tilstande eller tilstande hvor indgriben skal være meget hurtig, da ring 112.

Hvilken akut sygdom er det godt at ringe om

Læs fx på siden: http: //www.laegevagten.dk/raad om Du kan få noget ud af at kontakte en læge med det samme.

laegehuset-1-2

Om medicin

Medicin kræver omtanke. For lidt- så virker det ikke. For meget- så kan det være skadeligt.  Medicin har forskellig grad af mulig farlighed. Det er også forskelligt fra patient til patient der får medicin om den er farlig, også hvilken blanding af forskellig medicin der gives gør sit til  at 1 ikke altid er lig 1.

Vi har ansvar for al den medicin vi udskriver til Dig, også hvis medicinen er opstartet hos en speciallæge for eksempel  Din psykiater eller  hjertelæge som så ikke ser  Dig mere. Når vi skriver medicinen ud er det os der må vide om Du kan tåle den, tager den rigtigt og om Du har brug for den.

Det sker også at der  kommer nye advarsler om medicin vi i lang tid har skrevet ud – nu er gigtpiller for eksempel beviseligt fundet at være meget mere blodpropsfremkaldende end man troede før. Ting vi tidligere med god samvittighed har skrevet ud kan blive betragtet som absolut uhensigtsmæssige.

Vi beder Dig derfor at om at acceptere og forstå  at vi ved nogen præparater og indikationer beder Dig om henvende Dig  til Din speciallæge, eller – i andre tilfælde-  at Du kigger forbi til en konsultation ved en receptfornyelse.

Ovennævnte  er forhold der må vurderes hver gang en recept skrives ud.  Recepter kan derfor ligge en tid på vores skrivebord inden de sendes til apoteket.

Om  afhængighedsskabende  medicin

Sundhedsstyrelsen har givet disse retningslinier

Recept skal kun gives ved konsultation hos læge og behovet for fortsat behandling vurderes fra gang til gang og nedtrapning tilbydes.

Man må kun få lavest mulig antal tabletter udskrevet.

Om attester

Du får en gang imellem brug for at få lavet en attest hos os.

Du må møde personligt frem ved attester til kørekort (motorattester), til en del attester til kommunen (fx generelle helbredsundersøgelser og mulighedserklæringer) til en del  forsikringsattester,  samt de søfartsattester Herwig Jensen laver.

Ring til vores sekretær og hav attesten i hånden. Vi kan så finde ud af hvordan den bedst udfyldes. Det er jo vigtigt at vi har den fornødne tid i konsultationen til at udfylde attesten derfor må vi vide noget om attestens karakter så  vi kan afsætte den rette tid til konsultationen.

Husk ved livsforsikringsattest og søfartsattest at medbringe en urinprøve.

Disse attester er alle sammen sygesikringen udvedkommende. En del attester betales af forsikring  eller den institution der har bedt om attesten men der er også attester Du selv må betale fx motorattesten, rejseafbudserklæringer og sygemeldinger der ikke er udbedt af nogen institution .  Priserne ser Du andetsteds på denne hjemmeside.

Da attester ikke er drejer sig om sygdomsopsporing eller behandling som skal prioriteres højt vil vi bede Dig bestille tid flux når Du ved at en sådan skal laves for at begrænse ventetiden.

laegehuset-1-3

Vaccinationer

Vi vaccinenerer efter det danske børnevaccinationsprogram

 • 3 mdr.

  difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1
 • 5 mdr.

  difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2
 • 12 mdr.

  difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3
 • 15 mdr.

  MFR 1
 • 4 år

  MFR 2
 • 5 år

  difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
 • 12 år

  MFR 2 og til piger HPV 1, 2 og 3

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

Human Papillomavirus-vaccine (HPV-vaccine) beskytter kvinder mod visse former for livmoderhalskræft

Vaccination mod HPV er indført i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2009 som et tilbud til piger født i 1996 og fremefter.
Tilbuddet gælder fra pigerne fylder 12 år til de fylder 15 år og sidste vaccination skal gives inden pigen er 15 år for at være gratis.

Forkortelser:

HIB=hæmophilus type B, en bakterie der giver svær infektion og meningitis i barnets første leveår, PCV=pneumokokvaccine, pneumokokker giver mellemørebetændelser og lungebetændelser mm, MFR= mæslinger fåresyge og røde hunde.

 

Vaccination mod influenza

Fra oktober måned til ultimo december giver vi vaccination mod influenza.  Tidspunkterne for vaccination annonceres i avisen og under nyheder på hjemmesiden.

Vaccination ved udlandsrejse

Vi giver rejsevaccinationer. Der er en privat konsultation tilknyttet og vaccinen dækkes ikke af sygesikringen. For priser: se forneden

Vaccination mod HPV

Gives ved ønske også til voksne

                                                                                                                                                                   

Prisliste på udvalgte private ydelser

Følgende vaccinationer er egenbetaling, dertil kommer betaling for privat konsultation. Listen er  især relevant ved rejser. Ved vejledning i forbindelse med længerevarende rundrejser – kontakt konsultationssygeplejerske for pris da den kan overstige 500,00 kr.

Nogle vaccinationer skal gives flere gange før afrejse, så bestil tid i god tid før afrejse.

På Statens Serum instituts hjemmeside kan du læse mere om de enkelte vacciner, SSI.DK.Sygeforsikringen Danmark yder tilskud på 50% til vaccinationer, du skal selv sende regningen ind mhp. refusion. Som udgangspunkt er vaccinerne på lager så der kan vaccineres ved første konsultation. Enkelte vacciner skal dog bestilles hjem, der skal påregnes 1 uges leveringstid.

 

•       Første konsultation v. vaccinationer   kr. 500,00

•       Efterfølgende konsultationer    kr. 250,00

•       Efterfølgende konsultationer   kr. 250,00

•       Difteri – tetanus    kr. 100,00

•       Hepatitis A    kr. 400,00

•       Hepatitis B    kr. 300,00

•       Hepatitis A+B   kr. 500,00

•       Tyfus   kr. 300,00

•       Gul feber   kr. 400,00

•       Meningokok ACWY   kr. 550,00

•       Rabies    Dagspris

•       Japansk hjernehindebetændelse   Dagspris

•       TBE    kr. 400,00

•       Pneumokok, inkl. konsultation   kr. 400,00

•       Influenza inkl. konsultation   kr. 200,00

•       Privat konsultation  kr. 450,00

•       Attest i forbindelse med kørekort  kr. 500,00

•       Rejseafbestillingsattest   kr. 632,50

•       Søfartsattest  kr. 852,50

•       Ansøgning om invalideskilt   kr. 437,50

•       Sygemelding   kr. 625,00

•       Journalkopi, maks.   kr. 200,00

Priser på andre ydelser kan oplyses ved kontakt til sekretær.

 

 

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med voresundersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi, lægerne Hundrup, Høi, Jensen og Møller som dataansvarlige en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger 

Vores klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Voresundersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Nårviindsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give ospersonoplysningerne vil være, at viikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøvervideregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysningeri forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysningertil landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniskekvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
  • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
  • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos voresdatabehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.Voresdatabehandler er p.t.

 • A-data
 • Andre IT-leverandører
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os klinikken på telefon 56954321 eller ved konsultation hos os.

 

 

Med venlig hilsen

Lægerne Hundrup, Høi, Jensen og Møller

Paradisvej 4

3700 Rønne, DK

25.maj 2018

 

 

 

56 95 43 21

Telefon til lægerne Hundrup, Høi, Jensen og Møller

Tidsbestilling via e-mail
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

 

Du får digitale kontaktmuligheder til praxis ved at bede  os eller eller sekretærer. Hvis Du ønsker Dig denne mulighed må vi få Din e-mail adresse. Så vil vi sende vi Dig en mail på denne med adgangskode og brugernavn. Med denne logger Du på en server og dér kan Du:
-bestille den medicin som er registreret som medicin Du får fast
- maile med Din læge og sygeplejerske. Mailen er især egnet til at spørge om prøvesvar og enkelte spørgsmål. Vi har 3 hverdage til at svare på en mail- og netop den læge Du vil vælge kan være fraværende i en periode, så kan det naturligvis tage endnu længere.
-bestille tid til en konsultation.