Der er for tiden nedsat bemanding i laboratoriet pga langtidssygdom – akutte blodprøver bliver prioriteret, mens øvrige vil blive sendt til laboratoriet på hospitalet. Beklager ulejligheden.

HPV-vaccination til drenge, der er til drenge

Oprettet 24. januar 2018
Fra den 1. februar 2018 kan drenge, der er til drenge, blive gratis HPV-vaccineret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Tilbuddet slutter den 31. december 2018.
Tilbuddet er et af initiativerne under Regeringens Kræftplan IV og har til formål at forebygge HPV-infektion hos drenge, der har eller som senere i livet vil have sex med andre drenge og mænd.

HPV er et virus, der kan smitte, når man har sex. Mænd, der har sex med mænd, har en markant større risiko for at udvikle analkræft på baggrund af en HPV-infektion, end mænd, der udelukkende har sex med kvinder. Derfor er det vigtigt, at drenge, der er til drenge, bliver HPV-vaccineret.
Målgruppen for det midlertidige tilbud er drenge mellem 15 og 20 år, det vil sige, at drenge kan modtage første stik i en vaccinationsserie fra den dag, de fylder 15 år og før den dag, de fylder 20 år. Første stik skal gives senest den 30. juni 2018. Drenge, der har modtaget første stik før denne dato, har til og med den 31. december 2018 til at få de resterende to vacciner.
Man skal have tre vacciner i alt, og det anbefales, at alle tre doser af vaccinen gives inden for seks måneder.
Man kan blive vaccineret hos egen læge samt på AIDS-Fondets checkpointklinikker i Aarhus, Odense og København. HPV-vaccination på Checkpoints vil finde sted hver første onsdag i måneden fra kl. 16-18.
Læs mere om tilbuddet på drengesomelskerdrenge.dk

Hydrochlorthiazid kædes sammen med hudkræft
Oprettet 5. december 2017
Sundhedsstyrelsen mener ikke, at resultaterne fra et nyt dansk studie, som finder, at personer med hudkræft oftere er i behandling med hydrochlorthiazid, på nuværende tidspunkt bør føre til ændringer for patienter i behandling med hydrochlorthiazid.
Læs mere på https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft

Har dine børn fået alle vacciner mod mæslinger, polio, stivkrampe og røde hunde?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn får alle vacciner i børnevaccinations-programmet.
Siden maj 2014 har SSI sendt påmindelsesbreve ud til 186.000 børns forældre, fordi børnene manglede en eller flere vacciner. En af de hyppigste årsager til, at børn ikke bliver vaccineret, er fordi, at deres forældre glemmer det, forklarer Camilla Hiul Suppli, der er læge pg ph.d.-studerende ved SSI og forsker i tilslutningen til børnevacciner.

Er du en af dem, der ikke har helt styr på dine børns vacciner? Så kan du nemt få overblik, hvis du har internet og dit NemID ved hånden. Sådan gør du:
1.Først skal du gå ind på ’Fælles Medicinkort’ på www.fmk-online.dk
2.Klik på den grønne knap ”Fortsæt til NemLog-in”.
3.Log ind med NemID.
4.Nu er du logget på ’Fælles Medicinkort’.
5.I menuen ”Vælg medicinkort” kan du vælge at se oplysninger for dit barn eller dig selv.
6.Er du fortsat i tvivl, om dine børn mangler en vaccination, kan du kontakte dit barns læge.

Oplysninger om, hvilke forældre et barn har, blev først en del af CPR-registret i 2004. Derfor kan forældre kun se oplysninger for de af deres børn, der er født efter 28. maj 2004.
Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år. Fra det fyldte 15. år kan børn til gengæld selv få adgang til at se deres vacciner på www.fmk-online.dk

Symptomer på blærebetændelse behøver ikke betyde antibiotika

Blærebetændelse og andre urinvejsinfektioner rammer mange kvinder – især kvinder, der er under 30 år, og kvinder over 70 år. Tit er behandling med antibiotika ikke nødvendig, fordi symptomerne kan skyldes andre ting, hvor det ikke hjælper at tage antibiotika. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen i forbindelse med årets antibiotikadag i samarbejde med en række andre organisationer fokus på, hvad man kan gøre ved problemet – og ikke mindst hvad man ikke skal gøre.
”Når man som ung kvinde prøver at have symptomer fra urinvejene for første gang, kan det være svært at vide, hvad man skal gøre ved det. Her er det vigtigt at snakke med lægen, for symptomerne kan skyldes meget andet end blærebetændelse. Det er også vigtigt at blive klar over, hvordan man forebygger at få symptomerne,” siger Bolette Søborg, der er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.
Yngre kvinder har fået flere recepter på antibiotika til behandling af symptomer på blærebetændelse i de sidste ti år. Derfor er det vigtigt, at de får viden om, hvordan man forebygger og udreder symptomerne.
”Antibiotika hjælper kun, hvis der er bakterier i urinen. Derfor er det kun din læge, der kan fortælle dig, om du skal have antibiotika. Ved at undersøge din urin kan lægen finde ud af, om der er bakterier i den. Det er derfor, det også er så vigtigt at få stillet den rigtige diagnose, så du kan få den rigtige behandling og undgå overbehandling og i værste fald resistente bakterier,” siger Bolette Søborg.
Det er altid en dårlig idé at bruge resterne af andres antibiotika. Ofte er antibiotisk behandling ikke nødvendig, og overbehandling med antibiotika kan også føre til unødvendige bivirkninger og udvikling af resistente bakterier. Man skal i stedet gå til lægen og blive undersøgt.
Se mere på antibiotikaellerej.dk

I vores lægeklinik er vi 3 faste læger (Kathri Marcussen, Finn Hauschildt og Niels Jacob Nielsen) samt en uddannelseslæge. I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine). På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Kathri Marcussen er søfartslæge.

Vi har personalefællesskab med lægerne TJelum og Brendstrup. Patienter tilmeldt vores praksis vil kun møde læger fra vores del af klinikken.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

Klinikken er ikke lukket i kursus- og ferieperioder.

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne
Sygesikringsbevis/sundhedskort:

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin:

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen:

 •  kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

 

Laboratorium:

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.30, dog fredag fra 8 til 12.30. Middagslukket kl. 12.30-13.00. Vi tager alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, cardiogrammer samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har svaret efter 2 dage. For visse undersøgelser kræves tidsbestilling.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter behov.

For at få udskrevet laboratorieseddel er det nødvendigt med kontakt til sekretæren, hvis du ikke kommer direkte fra lægen.

Motorattest
320 kr. + moms.
Privatkonsultation
450 kr.
Første konsultation ved vaccination
320 kr.
Opfølgende konsultation ved vaccination
160 kr.
Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis
 • Hepatitis A 310 kr.
 • Twinrix (hep A+B): 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 90 kr.
 • Meningococvaccine: 500 kr.
 • Gulfebervaccine: 200 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 880 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.
Influenzavaccination
160 kr.
Pneumokokvaccination
425 kr.
Rejseafbestillingsforsikring
485 kr. + moms.
Private lægeerklæringer
200-800 kr. + moms.

56 95 00 95

Telefon til Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
Kontaktes Akuttelefonen 1813 i forbindelse med akut opstået sygdom.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid samt fast medicin. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 12 samt igen fra kl. 13 til kl. 15.45. Onsdag har vi aftenkonsultation fra kl. 15 til kl. 16.45 – disse tider er forbeholdt patienter, som på grund af arbejde har svært ved at komme i dagtiden. Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer. Fredag kl. 13 til 16 er der kun åben for akut sygdom.