Den 1. april 2018 er der blevet indført et gratis vaccinationstilbud til voksne, der ikke er immune over for mæslinger.
Målgruppen for tilbuddet om gratis MFR-vaccination mod mæslinger er ikke-immune voksne, som er født i 1974 eller senere, idet Sundhedsstyrelsen antager, at alle personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune.

Der er for tiden nedsat bemanding i laboratoriet pga langtidssygdom – akutte blodprøver bliver prioriteret, mens øvrige vil blive sendt til laboratoriet på hospitalet. Beklager ulejligheden.

Vedr. konflikt på arbejdsmarkedsområdet mellem offentligt ansatte og regioner og kommuner + statsaansatte
Som praktiserende læger er vi ikke direkte berørt af strejken og lockouten. Vi skal passe vores patienter, som vi plejer. Det samme gælder vores personale. Da der er tale om en konflikt på det offentlige område, berører den ikke de ansatte i almen praksis. Ved længere tids konflikt kan det dog have afsmittende effekt på almen praksis, da vores samarbejdspartnere ikke kan tilbyde samme behandlingstilbud som vanligt.

Har dine børn fået alle vacciner mod mæslinger, polio, stivkrampe og røde hunde?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn får alle vacciner i børnevaccinations-programmet.
Siden maj 2014 har SSI sendt påmindelsesbreve ud til 186.000 børns forældre, fordi børnene manglede en eller flere vacciner. En af de hyppigste årsager til, at børn ikke bliver vaccineret, er fordi, at deres forældre glemmer det, forklarer Camilla Hiul Suppli, der er læge pg ph.d.-studerende ved SSI og forsker i tilslutningen til børnevacciner.

Er du en af dem, der ikke har helt styr på dine børns vacciner? Så kan du nemt få overblik, hvis du har internet og dit NemID ved hånden. Sådan gør du:
1.Først skal du gå ind på ’Fælles Medicinkort’ på www.fmk-online.dk
2.Klik på den grønne knap ”Fortsæt til NemLog-in”.
3.Log ind med NemID.
4.Nu er du logget på ’Fælles Medicinkort’.
5.I menuen ”Vælg medicinkort” kan du vælge at se oplysninger for dit barn eller dig selv.
6.Er du fortsat i tvivl, om dine børn mangler en vaccination, kan du kontakte dit barns læge.

Oplysninger om, hvilke forældre et barn har, blev først en del af CPR-registret i 2004. Derfor kan forældre kun se oplysninger for de af deres børn, der er født efter 28. maj 2004.
Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år. Fra det fyldte 15. år kan børn til gengæld selv få adgang til at se deres vacciner på www.fmk-online.dk

I vores lægeklinik er vi 3 faste læger (Kathri Marcussen, Finn Hauschildt og Niels Jacob Nielsen) samt en uddannelseslæge. I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine). På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Kathri Marcussen er søfartslæge.

Vi har personalefællesskab med lægerne TJelum og Brendstrup. Patienter tilmeldt vores praksis vil kun møde læger fra vores del af klinikken.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

Klinikken er ikke lukket i kursus- og ferieperioder.

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne
Sygesikringsbevis/sundhedskort:

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin:

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen:

 •  kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

 

Laboratorium:

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.30, dog fredag fra 8 til 12.30. Middagslukket kl. 12.30-13.00. Vi tager alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, cardiogrammer samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har svaret efter 2 dage. For visse undersøgelser kræves tidsbestilling.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter behov.

For at få udskrevet laboratorieseddel er det nødvendigt med kontakt til sekretæren, hvis du ikke kommer direkte fra lægen.

Motorattest
320 kr. + moms.
Privatkonsultation
450 kr.
Første konsultation ved vaccination
320 kr.
Opfølgende konsultation ved vaccination
160 kr.
Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis
 • Hepatitis A 310 kr.
 • Twinrix (hep A+B): 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 90 kr.
 • Meningococvaccine: 500 kr.
 • Gulfebervaccine: 200 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 880 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.
Influenzavaccination
160 kr.
Pneumokokvaccination
425 kr.
Rejseafbestillingsforsikring
485 kr. + moms.
Private lægeerklæringer
200-800 kr. + moms.

56 95 00 95

Telefon til Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
Kontaktes Akuttelefonen 1813 i forbindelse med akut opstået sygdom.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid samt fast medicin. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 12 samt igen fra kl. 13 til kl. 15.45. Onsdag har vi aftenkonsultation fra kl. 15 til kl. 16.45 – disse tider er forbeholdt patienter, som på grund af arbejde har svært ved at komme i dagtiden. Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer. Fredag kl. 13 til 16 er der kun åben for akut sygdom.