Mandag d. 1/5 2017 kan der ikke taget blodprøver, der skal sendes til hospitalet, da hospitalets laboratorie holder lukker.

To nye undersøgelsesmetoder bliver en del af retninngslijer for fosterdiagnostik

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for fosterdiagnostik, der beskriver de undersøgelser af fosteret, som gravide bliver tilbudt. Fra 1. marts vil to nye undersøgelsesmetoder indgå som et nationalt ensartet tilbud: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og kromosom mikroarray. Samtidig er der lagt vægt på, at kommende forældre skal have grundig information om deres valgmuligheder.

Retningslinjerne for fosterdiagnostik beskriver, hvilke tilbud gravide skal have på områderne: Prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. De udkom sidst i 2004. Retningslinjerne skal sikre, at der er et ensartet program af høj kvalitet i hele landet.

”De nye retningslinjer understreger, at de fosterdiagnostiske undersøgelser er et tilbud, som gravide kan til- eller fravælge undervejs. Det betyder for eksempel, at man kan vælge at blive skannet udelukkende for at se, om der er et eller flere fostre, og hvor langt man er henne i graviditeten, og at man samtidig kan fravælge andre informationer. På samme måde skal valget mellem at afbryde eller bevare graviditeten, hvis der bliver fundet alvorlig sygdom eller handicap hos fosteret, være ligeværdige alternativer. Udover at gå retningslinjerne igennem fagligt, har vi derfor også gået dem igennem sprogligt for at sikre, at de er skrevet i et værdineutralt sprogbrug”, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Christine Brot.

Med de to nye metoder, NIPT og kromosom mikroarray, kan man undersøge, om barnet har alvorlige tilstande, som gør, at det ikke er levedygtigt, eller har alvorlige handikap eller svære udviklingsforstyrrelser. I Danmark har NIPT de sidste par år allerede været taget i brug af private klinikker og i dele af det offentlige sundhedsvæsen, men på forskellig vis. Derfor skal retningslinjerne sikre, at der er en fælles ensartet brug og kvalitetssikring af metoden. Der er også lagt vægt på, at analysen foretages i Danmark fremfor hos private udenlandske firmaer.

”Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) er en god undersøgelse for især Downs syndrom, og den har den store fordel, at testen foretages på en blodprøve fra moderen, og derfor er den helt uden risiko for fosteret. Kromosom mikroarray er en detaljeret kromosomundersøgelse, som kan undersøge for atypiske kromosomafvigelser, men den medfører samtidig en række etiske spørgsmål, blandt andet hvis der kommer uventede fund ved undersøgelsen. I de nye retningslinjer har vi valgt at gøre de to metoder til et tilbud over hele landet, så vi kan sikre, at alle får et ensartet tilbud, men vi er samtidig opmærksomme på, at udviklingen på området går hurtigt. Derfor vil der være behov for at have en samfundsmæssig og politisk debat om, hvor vi vil hen, inden det fosterdiagnostiske program udvides yderligere”, siger overlæge Christine Brot.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Har dine børn fået alle vacciner mod mæslinger, polio, stivkrampe og røde hunde?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn får alle vacciner i børnevaccinations-programmet.
Siden maj 2014 har SSI sendt påmindelsesbreve ud til 186.000 børns forældre, fordi børnene manglede en eller flere vacciner. En af de hyppigste årsager til, at børn ikke bliver vaccineret, er fordi, at deres forældre glemmer det, forklarer Camilla Hiul Suppli, der er læge pg ph.d.-studerende ved SSI og forsker i tilslutningen til børnevacciner.

Er du en af dem, der ikke har helt styr på dine børns vacciner? Så kan du nemt få overblik, hvis du har internet og dit NemID ved hånden. Sådan gør du:
1.Først skal du gå ind på ’Fælles Medicinkort’ på www.fmk-online.dk
2.Klik på den grønne knap ”Fortsæt til NemLog-in”.
3.Log ind med NemID.
4.Nu er du logget på ’Fælles Medicinkort’.
5.I menuen ”Vælg medicinkort” kan du vælge at se oplysninger for dit barn eller dig selv.
6.Er du fortsat i tvivl, om dine børn mangler en vaccination, kan du kontakte dit barns læge.

Oplysninger om, hvilke forældre et barn har, blev først en del af CPR-registret i 2004. Derfor kan forældre kun se oplysninger for de af deres børn, der er født efter 28. maj 2004.
Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år. Fra det fyldte 15. år kan børn til gengæld selv få adgang til at se deres vacciner på www.fmk-online.dk

Symptomer på blærebetændelse behøver ikke betyde antibiotika

Blærebetændelse og andre urinvejsinfektioner rammer mange kvinder – især kvinder, der er under 30 år, og kvinder over 70 år. Tit er behandling med antibiotika ikke nødvendig, fordi symptomerne kan skyldes andre ting, hvor det ikke hjælper at tage antibiotika. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen i forbindelse med årets antibiotikadag i samarbejde med en række andre organisationer fokus på, hvad man kan gøre ved problemet – og ikke mindst hvad man ikke skal gøre.
”Når man som ung kvinde prøver at have symptomer fra urinvejene for første gang, kan det være svært at vide, hvad man skal gøre ved det. Her er det vigtigt at snakke med lægen, for symptomerne kan skyldes meget andet end blærebetændelse. Det er også vigtigt at blive klar over, hvordan man forebygger at få symptomerne,” siger Bolette Søborg, der er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.
Yngre kvinder har fået flere recepter på antibiotika til behandling af symptomer på blærebetændelse i de sidste ti år. Derfor er det vigtigt, at de får viden om, hvordan man forebygger og udreder symptomerne.
”Antibiotika hjælper kun, hvis der er bakterier i urinen. Derfor er det kun din læge, der kan fortælle dig, om du skal have antibiotika. Ved at undersøge din urin kan lægen finde ud af, om der er bakterier i den. Det er derfor, det også er så vigtigt at få stillet den rigtige diagnose, så du kan få den rigtige behandling og undgå overbehandling og i værste fald resistente bakterier,” siger Bolette Søborg.
Det er altid en dårlig idé at bruge resterne af andres antibiotika. Ofte er antibiotisk behandling ikke nødvendig, og overbehandling med antibiotika kan også føre til unødvendige bivirkninger og udvikling af resistente bakterier. Man skal i stedet gå til lægen og blive undersøgt.
Se mere på antibiotikaellerej.dk

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter.
Der kan som altid søges dispensation, som vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Resumé af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, nr. 3,” 27. sept. 2016.
Om smitte: MRSA smitter som andre stafylokokker. MRSA-bakterier kan overleve længe (måneder) i miljøet (fx i sengetøj, på møbler, gulve og ting). Raske bærere har oftest bakterien i næsen og på hudområder (hænder, lyske/skridtet) samt i svælget.
MRSA overføres primært ved tæt kontakt med mennesker eller dyr og kun i mindre omfang ved berøring af MRSA-forurenede ting. Enkeltstående udsættelser for MRSA er ikke ensbetydende med, at man bliver bærer. I praksis betyder dette, at øget smitterisiko fortrinsvist ses hos personer, der er i hyppig og tæt fysisk kontakt med personer med MRSA, fx i samme husstand eller med MRSA-smittede dyr, mens der kun er meget lille risiko for at blive bærer ved almindelig social kontakt eller enkeltstående staldbesøg.
Mængden af bakterier på huden har betydning for smitterisikoen. Stafylokokker kan bindes til hudceller, som kan ende i støv, der kan hvirvles op. Rengøring med fjernelse af støv har således betydning for at holde bakteriemængden i miljøet nede. Stafylokokker kan endvidere findes i svælget og hostes ud i omgivelserne.
Overførsel af MRSA via hænderne er langt den hyppigste smittevej. Smitterisikoen kan derfor minimeres ved konsekvent udførelse af korrekt håndhygiejne
Husdyr-MRSA (tidligere betegnet svine-MRSA) ses i Danmark primært hos svin og i mindre grad hos mink, men kan også findes hos fjerkræ, kvæg samt heste. For personer med husdyr-MRSA, og som ugentligt eller hyppigere er i kontakt med husdyr, gælder særlige forhold for behandling af bærertilstand
Patienter/borgere er generelt mere raske end indlagte på et hospital, beboere på et plejehjem eller personer, der modtager pleje i hjemmet. Endvidere vil kontakten (i almen praksis) som regel være af kortere varighed. Ofte vil sundhedspersonalet ikke være bekendt med, om en person er bærer af MRSA, medmindre personen selv har oplyst dette. Smitteforebyggelse beror således først og fremmest på nøje efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Det skal understreges, at håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af smittespredning.
Læs mere på: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/430A2A77872E479FA9EBC42A5E053BFC.ashx

Fra 1. september 2014 skal piger under 14 år, som påbegynder HPV-vaccination kun have to stik. Der skal være mindst ½ år mellem første og andet stik, men ikke over 1 år.
For øvrige gælder fortsat, at vaccinationen består af 3 doser, der gives over ½ år. Man regner med, at vaccinen beskytter mod 70 procent af tilfælde af livmoderhalskræft. Da vaccinen ikke beskytter mod alle tilfælde af livmoderhalskræft, er det meget vigtigt, at unge kvinder fra de fylder 23 år fortsat deltager i screeningsprogrammet, også selv om de er vaccineret.

Læs mere her:
Klik her for mere information om HPV vaccination

I vores lægeklinik er vi 3 faste læger (Kathri Marcussen, Finn Hauschildt og Niels Jacob Nielsen) samt en uddannelseslæge. I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine). På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Kathri Marcussen er søfartslæge.

Vi har personalefællesskab med lægerne Saxtrup. Patienter tilmeldt vores praksis vil kun møde læger fra vores del af klinikken.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

Klinikken er ikke lukket i kursus- og ferieperioder.

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne
Sygesikringsbevis/sundhedskort:

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin:

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af nye retningslinier fra Sundhedsstyrelsen:

 •  kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

 

Laboratorium:

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.30, dog fredag fra 8 til 12.30. Middagslukket kl. 12.30-13.00. Vi tager alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, cardiogrammer samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har svaret efter 2 dage. For visse undersøgelser kræves tidsbestilling.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter behov.

For at få udskrevet laboratorieseddel er det nødvendigt med kontakt til sekretæren, hvis du ikke kommer direkte fra lægen.

Motorattest
320 kr. + moms.
Privatkonsultation
450 kr.
Første konsultation ved vaccination
320 kr.
Opfølgende konsultation ved vaccination
160 kr.
Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis
 • Havrix 1440 350kr.
 • Twinrix: 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 65 kr.
 • Meningococvaccine: 530 kr.
 • Gulfebervaccine: 140 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 860 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.
Influenzavaccination
160 kr.
Pneumokokvaccination
390 kr.
Rejseafbestillingsforsikring
485 kr. + moms.
Private lægeerklæringer
200-800 kr. + moms.

56 95 00 95

Telefon til Lægerne Marcussen, Hauschildt og Nielsen

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
Kontaktes Akuttelefonen 1813 i forbindelse med akut opstået sygdom.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid samt fast medicin. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 12 samt igen fra kl. 13 til kl. 15.45. Onsdag har vi aftenkonsultation fra kl. 15 til kl. 16.45 – disse tider er forbeholdt patienter, som på grund af arbejde har svært ved at komme i dagtiden. Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer. Fredag kl. 13 til 16 er der kun åben for akut sygdom.