laegehuset2

Hvem er vi?

I vores lægeklinik er vi 2 faste læger: Mia Tjelum og Katinka Brendstrup.

I klinikken arbejder der desuden 2 sekretærer (Helle og Pia) og 2 sygeplejersker (Tina og Stine).

På laboratoriet er der ansat 5 bioanalytikere.

Vi deler personale med lægerne Hauschildt, Marcussen og Nielsen.

I perioder vil der være vikarer for de faste læger.

Ved akut sygdom vil man få tid hos den læge, der først er ledig.

 

NYT FRA KLINIKKEN:

HPV-vaccine af drenge, der er til drenge:

Oprettet 24. januar 2018:

Fra den 1. februar 2018 kan drenge, der er til drenge, blive gratis HPV-vaccineret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Tilbuddet slutter den 31. december 2018.

Målgruppen for det midlertidige tilbud er drenge mellem 15 og 20 år, det vil sige, at drenge kan modtage første stik i en vaccinationsserie fra den dag, de fylder 15 år og før den dag, de fylder 20 år. Første stik skal gives senest den 30. juni 2018. Drenge, der har modtaget første stik før denne dato, har til og med den 31. december 2018 til at få de resterende to vacciner.
Man skal have tre vacciner i alt, og det anbefales, at alle tre doser af vaccinen gives inden for seks måneder.

Læs mere på https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hpv-vaccination-til-drenge,-der-er-til-drenge

 

Lægerne Tjelum og udskriver ikke medicinsk cannabis.

Oprettet 2. januar 2018:

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning, der fra 1/1-2018 gør det muligt for praktiserende læger at udskrive recept på cannabisprodukter

Vi udskriver i klinikken ikke medicinsk cannabis. Baggrunden er, at de cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, ikke er godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er ikke testede i kliniske forsøg, og det betyder, at lægerne ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.

Der er dog allerede nogen viden om bivirkninger, som inkluderer (men ikke er begrænset til): Forstyrrelser af hjerterytme og blodtryk, svimmelhed, besvimelse, faldulykker især hos ældre, angst, koncentrationsbesvær, sanseforstyrrelser, depression, psykotiske symptomer og afhængighed.

Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling.

Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge, må behandlingen fremadrettet ordineres af denne, og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen eller hospitalsafdelingen, varetager lægerne ikke den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

Se i øvrigt mere  på lægemiddelstyrelsen: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/ eller de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab (DSAM): http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

 

Hydrochlorthiazid kædes sammen med hudkræft
Oprettet 8. december 2017
Sundhedsstyrelsen mener ikke, at resultaterne fra et nyt dansk studie, som finder, at personer med hudkræft oftere er i behandling med hydrochlorthiazid, på nuværende tidspunkt bør føre til ændringer for patienter i behandling med hydrochlorthiazid.
Læs mere på https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft

Rønne Lægehus
Paradisvej 4
3700 Rønne

Sygesikringsbevis/sundhedskort

Alle får gratis udleveret et sygesikringsbevis.

1. januar 2007 skiftede sygesikringsbeviset navn og kaldes sundhedskort. Det gule sygesikringsbevis er dog stadig gyldigt og skal bruges, til du får et nyt sundhedskort.

Du får først det nye sundhedskort, når du alligevel skulle have et nyt i forbindelse med flytning, læge- eller gruppeskift.

Beviset/kortet er dokumentation for, at du har ret til ydelser fra sygesikringen. Du skal derfor altid medbringe det, når du skal have behandling. Et barn får et sundhedskort, når det er navngivet eller døbt.

Beroligende medicin og sovemedicin

Som andre steder i landet vil lægerne i Bornholms Regionskommune som en konsekvens af retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen:

 • kun give recept på vanedannende medicin efter personlig kontakt hos lægen.
 • der bliver højst udskrevet vanedannende medicin til 1 måned ad gangen.
 • behovet for fortsat behandling med den vanedannende medicin genvurderes ved enhver genudskrivelse, og hjælp til aftrapning tilbydes.

Laboratorium

Der er tilknyttet et laboratorium til vores lægehus. Vi har derfor mulighed for at tage blodprøver i forlængelse af konsultationen eller efter aftale. Laboratoriet er åbent dagligt fra kl. 8 til kl. 15.00, dog fredag fra 8 til 10.30. Middagslukket kl. 12.00-13.00. Pga megen travlhed i laboratoriet om formiddagen (især mandag) henstiller vi til, at prøver, der ikke er akutte, tages efter kl 13.00.

Vi tager næsten alle blodprøver på stedet, der laves urinundersøgelser, hjertediagrammer (EKG) samt lungefunktionsprøver. Nogle blodprøver laves i huset, og der vil derfor være svar på disse prøver næste dag. Andre prøver sendes til hospitalet, og vi har oftest svaret efter 2 dage. Enkelte prøver analyseres på fjernere laboratorier og her kan der være længere svartider.

Hvis du får fast medicin og/eller har kronisk sygdom, vil vi gerne aftale faste kontroller med dig efter nærmere aftale.

Når du møder med henblik på blodprøver eller andre prøver, er det nødvendigt, du henvender dig til sekretæren, med mindre du kommer direkte fra lægen.

Vaccinationer

Fra 1. oktober til 31. december vaccinerer vores sygeplejersker mod influenza. Der er gratis influenzavaccination til personer over 65 år, førtidspensionister og personer med kroniske sygdomme som lungesygdomme, hjerte- karsygdomme, diabetes, immundefekter, lever- og nyresvigt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft samt personer med udtalt overvægt og gravide i 2. og 3. trimester.

laegehuset3

Motorattest (til kørekort)

400 kr. (320 + moms)

Privatkonsultation (dvs. konsultationer der ikke vedrører Sygesikringen)

380 kr.

Første konsultation ved vaccination

320 kr.

Opfølgende konsultation ved vaccination

160 kr.

Div. rejsevacciner, prisen dækker en enkelt dosis (voksen)

 • Vaqta (hepatitis A) 310 kr.
 • Twinrix: 420 kr.
 • Difteri/stivkrampe: 90 kr.
 • Meningococvaccine: 500 kr.
 • Gulfebervaccine: 200 kr.
 • Japanskencefalitisvaccine: 880 kr.
 • BCG: 80 kr.
 • TBE-vaccine: 300kr.

Influenzavaccination

160 kr.

Pneumokokvaccination

425 kr.

Rejseafbestillingsforsikring

530 kr. + moms.

Private lægeerklæringer

200-740 kr. + moms afhængig af omfang og tidsforbrug

laegehuset4

Telefon til Lægerne Tjelum og Brendstrup

56 95 02 46

E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin

Telefonkonsultation
Der er dagligt mulighed for at tale med lægerne pr. telefon mellem kl. 8 og kl. 9.
Efter kl. 16...
I forbindelse med akut opstået sygdom kontaktes Akuttelefonen 1813.
Medicin- og tidsbestilling
Der er medicin- og tidsbestilling hos sekretæren mellem kl. 9 og kl. 12. Mellem kl. 12 og kl. 16 er telefonen forbeholdt akut opstået sygdom eller problem, som ikke kan vente til næste dag.
E-mailkonsultation og bestilling af fast medicin
Vi har desuden mulighed for kontakt pr. e-mail, hvor du kan få svar på prøver og på korte spørgsmål, bestille tid (tidsbestillingsmodul) samt fast medicin (medicinbestillingsmodul). E-mailkonsultation kan ikke bruges til længere eller komplicerede problemstillinger; det er det uegnet til. Dette kræver en personlig kontakt. Oprettelse og udlevering af brugernavn foregår via sekretæren. Du kan forvente svar indenfor 3 hverdage - derfor egner e-mail sig ikke til akut sygdom.
Hvis du har en smart phone:
Medicin kan desuden bestilles via app'en Medicinkortet, hvor man også kan se sin aktuelle medicinliste og recepter. Første login kræver NemID.
Konsultation kun efter aftale
Vi har aftalte tider med patienter fra kl. 9.15 til kl. 15.00, eller i øvrigt efter aftale.
Vores sygeplejersker vil selvstændigt stå for nogle konsultationer, f.eks. vortebehandling, blodtrykskontrol, sukkersygekontrol og vaccinationer.
Fredag kl. 12 til 16 er der kun åben for akut sygdom.